Ruang Tuju: Cikal Bakal Lokal

Recap from Cikal Bakal Lokal: Ngamen di Rumah Sanur with Ruang Tuju at Teras Gandum.⁠

 

See more people who have been to our house